kimhyunjoong0606:

Kim Hyun Joong Promote Concert Live in Bangkok 2014 30s

20 07.19.14

kimhyunjoong0606:

[Media Photos]Behind-the-scenes for Beauty Beauty MV

Credit : Naver

94 07.17.14

kimhyunjoong0606:

[Fan Pic] 2014 PHANTASM World Tour in Taiwan (05.07.2014)

Part 1

Credit : a-hila

42 07.14.14

kimhyunjoong0606:

[Fan Pic] 2014 PHANTASM World Tour in Taiwan (05.07.2014)

Part 2

Credit : a-hila

41 07.14.14

kimhyunjoong0606:

[Fan Pic] 2014 PHANTASM World Tour in Taiwan (05.07.2014)

Part 3

Credit : a-hila

49 07.14.14

kimhyunjoong0606:

[Fan Pic] 2014 PHANTASM World Tour in Taiwan (05.07.2014)

Part 4

Credit : a-hila

51 07.14.14

kimhyunjoong0606:

[Fan Pic] 2014 PHANTASM World Tour in Taiwan (05.07.2014)

Part 5

Credit : a-hila

51 07.14.14

kimhyunjoong0606:

[Fan Pic] 2014 PHANTASM World Tour in Taiwan (05.07.2014)

Part 6

Credit : a-hila

57 07.14.14

kimhyunjoong0606:

[Fan Pic] 2014 PHANTASM World Tour in Taiwan (05.07.2014)

Part 7

Credit : a-hila

59 07.14.14